PŘÍSPĚVKY

Členské příspěvky

příspěvky plaťte na účet klubu:

  • č. ú.:  1343211349/0800 (Česká spořitelna)
  • do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení.