Želešický zpravodaj

Vážení spoluobčané a příznivci TJ Viktoria Želešice,

po delší odmlce bychom vám chtěli touto formou více přiblížit činnost našeho klubu, který v současnosti čítá 131 členů, přičemž více než polovinu členské základny tvoří děti. Nejaktuálnější změnou je zajisté rozsáhlá renovace hospůdky na hřišti, která změnila provozovatele, a ten se oprav občerstvovacích prostor chopil opravdu důkladně, o čemž se brzy přesvědčíte sami. Věříme, že nové prostředí hospůdky vás všechny mile potěší.

Další nezbytnou opravu bylo nutné provést ve sprchách a soc. zařízení, zde se vše podařilo díky firmě VS Build a jejich šikovných pracovníkům v rekordním čase. Děkujeme!
V prosinci loňského roku jsme pořádali Mikulášskou zábavu, která měla velký ohlas. Spousta z vás se přišla pobavit v maskách, a tak o čerty a Mikuláše opravdu nebyla nouze. Veselici navštívilo také nemálo přespolních, což nás potěšilo. Věříme, že si všichni přítomní tento pekelný rej pořádně užili a na letošní Mikulášské zábavě se nás sejde ještě více.

Dále jsme v lednu letošního roku uspořádali sportovní ples s opravdu bohatou tombolou. Každý z přítomných si tak odnesl domů nějakou výhru a vyvrcholením tomboly bylo slosování vstupenek o dresy Komety Brno s originálními podpisy hráčů. Ke zpestření plesové nálady přispělo i netradiční taneční vystoupení a ohňostrojová show v barvách našeho klubu.

Letošní fotbalová sezóna TJ Viktoria Želešice začne 17.3.2024 utkáním ve Velkých Pavlovicích. Budeme rádi, když nás přijdete podpořit. Další jednotlivé zápasy sezóny budou zveřejněny na stránkách klubu a také bude tato informace vyvěšena na hospůdce na hřišti.

Závěrem nám dovolte poděkovat všem příznivcům, podporovatelům a dobrovolníkům našeho klubu, kteří nám pomáhají nejen svojí účastí na našich sportovních a kulturních akcích, ale mnozí z nich, v případě potřeby, přiloží i ruku k dílu. Děkujeme vám!

Výběrové řízení na nájemce a provozovatele objektu občerstvení

TJ Viktoria Želešice (dále jen Pronajímatel) vyhlašuje výběrové řízení na nájemce a provozovatele montovaného objektu občerstvení, umístěného na p.č. 837 v k.ú. Želešice v areálu fotbalového hřiště. Jedná se konkrétně o 6 montovaných navzájem propojených kontejnerů, včetně jimi zastavěného pozemku. Na části p.č. 837 je možné zřídit restaurační zahrádku. Termín nejbližšího nástupu je 1.1.2024 nebo dle dohody.

Pronajímatel požaduje otevírací/provozní dobu a prodej rychlého občerstvení vždy v termínech a časech soutěžních utkání (harmonogram dodá Pronajímatel vždy min. 2 měsíce předem).

Nájemce je povinen mít otevřeno nad rámec řádné provozní doby v případě, že mu toto zástupce obce Želešice nebo Pronajímatele minimálně 3 týdny předem sdělí.

Pronajímatel požaduje od nájemce v době jeho řádné provozní doby zajištění přístupu (výdej klíčů), vč. evidence na přilehlé víceúčelové hřiště.

Pronajímané prostory vyžadují renovaci. Návrh způsobu provedení, včetně finančního zabezpečení bude obsažen v nabídce zájemce.

Prohlídka prostor je možná po domluvě na tel. čísle 702 004 207.

Vlastní nabídku s uvedením navrhovaného výše nájemného, celkové doby pronájmu, eventuálně dalších návrhů zašlete na email sekretar@viktoriazelesice.cz pod názvem „Výběrové řízení – pronájem občerstvení“ nejpozději do 31.10.2023.

TJ Viktoria Želešice z.s.

TJ Sokol Troubsko – Viktoria Želešice 1:1 (1:1)

Branka: 19. Něměček

1 B Severa Matěj
5 Z Němeček Milan
6 Z Forman Tomáš
7 O Smejkal Marek
8 Ú Opatřil Robert
9 Z Kučera Radim 67
10 Ú Řezáč Pavel 59
12 O Kotouč Miroslav [K] 69
13 O Aujeský Filip 72
14 Z Buček Lukáš 61 90
16 O Křivohlávek Jaroslav 77
# P NÁHRADNÍCI ŽK ČK
2 Z Bargel Šimon
3 Ú Chramosta Michal
4 N Mareček Ondřej 72
15 N Semrád Hugo
17 Ú Starý Jan 90
98 Ú Kovařík Michal

Viktoria Želešice – MFK Vyškov 1:3 (0:0)

Branka: 75. Forman

1 B Severa Matěj
4 O Mach Tomáš
5 Z Němeček Milan
6 Z Forman Tomáš
7 Z Reitoral Adam 80
10 Ú Řezáč Pavel 90
11 Ú Gerlinger Jan
12 O Kotouč Miroslav [K] 77
13 O Aujeský Filip 66
14 Z Buček Lukáš
16 O Křivohlávek Jaroslav
# P NÁHRADNÍCI ŽK ČK
2 N Bargel Šimon 90
3 Ú Kocián Radek
9 O Smejkal Marek 90 66
17 Ú Starý Jan 80
98 Ú Kovařík Michal

TJ Sokol Hroznová Lhota – Viktoria Želešice 5:1 (2:1)

Branka: 6. Buček

98 B Severa Matěj
4 O Mach Tomáš
5 Z Němeček Milan 79
6 Z Forman Tomáš
7 O Kvarda Lukáš [K]
9 O Smejkal Marek
10 Ú Řezáč Pavel 55
11 Ú Gerlinger Jan
12 O Křivohlávek Jaroslav
13 O Aujeský Filip
14 Z Buček Lukáš
# P NÁHRADNÍCI ŽK ČK
3 Z Mareček Ondřej 55
17 Ú Starý Jan
18 Ú Kovařík Michal

Viktoria Želešice – FK Baník Dubňany 1:1 (0:0)

Branka: 48. Reitoral Adam

 

# P JMÉNO ŽK ČK
98 B Kovařík Michal
3 Z Reitoral Adam
5 Z Němeček Milan 72
6 Z Forman Tomáš
7 O Kvarda Lukáš [K]
10 Ú Řezáč Pavel
11 Ú Gerlinger Jan
12 O Kotouč Miroslav
14 Z Buček Lukáš
15 O Hlinecký Ondřej 45
17 O Smejkal Marek 37 56
# P NÁHRADNÍCI ŽK ČK
2 Ú Bargel Šimon
4 O Mach Tomáš 45
9 N Kocián Radek
13 O Aujeský Filip  

56

 

 

 

Poděkování

Udržet chod klubu a příjemné sportovní zázemí není vůbec snadná záležitost a uplynulém roce to platilo díky narůstajícím cenám energií i všeho dalšího (skoro doslova) dvojnásob.

Sportovní klub dokáže fungovat hlavně díky významnému příspěvku z rozpočtu obce a dále díky nemalé podpoře Národní sportovní agentury (NSA).

Nezanedbatelnou část podpory představují i sponzorské dary. Ty však nemusí mít vždy pouze finanční podobu.

Abychom snížili náklady na energie, které tvoří značnou část celkových nákladů, rozhodlo se vedení spolku vybudovat pro hráčské šatny kolektorový systém pro ohřev vody. Práce proběhly v průběhu zimní přestávky a velká část byla provedena formou brigád. Vzhledem k náročnosti bychom si však s vlastními silami nevystačili a museli jsme pořádat o spolupráci místní podnikatele.

Alespoň touto formou bychom chtěli velmi poděkovat za nezištnou pomoc a poskytnutou mechanizaci panu Miroslavu Nechmačovi a firmě Creative buildings  a panu Radku Růžičkovi a firmě Progrescolor. Hoši, děkujem !!!